Referencie

Dlhoročný servis
 • CBA VEREX, a.s Priemyselná 4606 031 01 Liptovský Mikuláš
 • HOUSE s.r.o. 031 01 Liptovský Mikuláš
 • Centrum sociálnych služieb ANIMA Jefremovská 634 03104 Liptovský Mikuláš
 • Gelima a.s. 031 01 Liptovský Mikuláš
 • Doškolovacie a rekreačné zariadenie Pavčiná Lehota
 • INTEN – EURA, správa domov, s.r.o. M. Pišúta 1119/23 Liptovský Mikuláš
 • PBH Liptovský Peter
 • Všeobecná zdravotná poisťovňa P.O.Hviezdoslava 26 Žilina
 • Mesto Liptovský Mikuláš Štúrova 1989/41 031 42 Liptovský Mikuláš
 • Stredná odborná škola elektrotechnická Celiny 536 033 15 Liptovský Hrádok
 • Hotelová akadémia Čsl. brigády 1804, 031 01 Liptovský Mikuláš
 • Obchodná akadémia Nábr. K. Petroviča 1571031 47 Liptovský Mikuláš
 • Centrum sociálnych služieb ANIMA Jefremovská 634 Liptovský Mikuláš 031 04
 • Odborné učilište Ul.Janka Alexyho č. 1942 031 01 Liptovský Mikuláš
 • S. V. B. Bellova 4329 Lipt Mikuláš Belova 4329 Liptovský Mikuláš
 • S. V. B. E.Š. Martinčekovej 4506/4 Liptovský Mikuláš
 • SVB VÁH Nábrežie A.S. 1574 A2 Liptoský Mikuláš
 • SVB Litovský Mikuláš Brezová 487 / 1,3,5,7,9 B 5 Podbreziny Liptovský Mikuláš
 • SBD Litovský Mikuláš Agátova 485 / 2 ,4,6,8,10 B 6 Podbreziny Liptovský Mikuláš
 • BP Litovský Hrádok Belanská 538 Liptovský Hrádok
 • LM park, a.s. Priemyselná 1 Liptovský Mikuláš
 • Liptovská galéria P.M.Bohúňa v Lipt. Mikuláši Tranovského 3 031 01 Lipt. Mikuláš
 • DUGE CATERING, s.r.o. Jánošíkova 538 Liptovský Mikuláš
 • KOLLDENT, s.r.o. Pltnícka 5, Liptovský Mikuláš 031 01
 • VPS Družstevná 1 Liptovský Mikuláš
 • LESY SR š.p OZ Sememnoles Liptovský Hrádok

Kompletné zrealizované výmeny výťahov

 • Hrušková 513 / 1,2,3,4 D 3 Podbreziny Lip.Mikuláš
 • Nábr. A.S. 1567 / A 1 Lip. Mikuláš
 • Priebežná 489 / 7,8,9 A 2 Podbreziny L. Mikuláš
 • Spoločenstvo vlastníkov bytov Nábrežie Dr. A. Stodolu 1786 / 54 E 3 Liptovský Mikuláš
 • ul. 1 mája 1949 Lip. Mikuláš
 • Nábrežie 4. apríla Pltnícka 1860 / 10- I 3 L. Mikuláš
 • Nábrežie 4. apríla Pltnícka 1860 / 11- I 4 L. Mikuláš
 • Hurbanova 1490 / 12 L. Mikuláš