Služby

Ponúkame
 • Pravidelný servis výťahov
 • Postupnú modernizáciu výťahov
 • Rekonštrukcie výťahov podľa STN EN 81-80
 • Montáž nových výťahov
 • Generálne opravy
Ďalej ponúkame odborné prehliadky / skúšky
 • Zvisle posuvné brány
 • Zdvíhacie rampy
 • Pracovné plošiny
 • Stojanové zdviháky
 • Zdvíhacie čelá nákladných automobilov
Postupná modernizácia výťahov

Rozvádzač s reléovým ovládaním bude nahradený elektronickým rozvádzačom s procesorovým riadením a frekvenčným meničom, je to výrobok na špičkovej úrovni so schváleným atestom a príslušným ISO 9000. Tento rozvádzač ma možnosť doplnenia rôznych funkcii ako je polohová signalizácia, parkovanie, dopojenie automatických dverí, dokáže automaticky volať pri poruche servisnú firmu, núdzové osvetlenie kabíny a úspora energie s frekvenčný meničom až do 30 %, presné zastavovanie v staniciach do 1 cm pri aktuálnom stave do 5 a viac cm.  Spĺňa novú najnovšiu STN EN 81-80 – odstránenie nebezpečných závad na výťahových zariadeniach.

Ovládačová kombinácia v kabíne bude nahradená antivandalom v nerezovom prevedení s elektronickým ovládaním s pamäťovým volením a zeleným potvrdením voľby príslušnej stanice + podsvietenie čísel staníc.

Šachtová ovládačová kombinácia bude nahradená antivandalom v nerezovom prevedení s elektronickým ovládaním s pamäťovým volením a zeleným potvrdením voľby privolania,
je možnosť doplnenia polohovej signalizácie do východzej stanice/ prípadne na všetky poschodia.

Úprava kabíny
 • maľovanie
 • nerezové okopy
 • svietidlo
 • podlaha kabíny